ਚੈਂਗਪੇਂਗ ਝਾਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਨ ਅਗਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੰਨ-ਸ਼ਾਟ ਰਤਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ